انجام کارهای پرتکرار و زمانبر را به کندو بسپارید و شاخص‌های
کلیدی تان را هوشمندانه رصد کنید.

بهترین کارجویان را سریع و ساده جذب کنید.
از صفر تا صد فرآیند استخدام را یکپارچه مدیریت کنید.

بهره‌وری کارشناسان منابع انسانی را افزایش دهید.
هزینه های استخدام سازمان را کاهش دهید.

ثبت نام در کندو

برای استفاده از خدمات کندو ابتدا ثبت‌ نام نمایید.

وارد کردن نام فارسی سازمان الزامی است. لطفا نام سازمان را به زبان فارسی وارد نمایید.
وارد کردن نام انگلیسی سازمان الزامی است. فقط از کاراکترهای انگلیسی استفاده کنید. نام وارد شده تکراری است. لطفا نام دیگری وارد نمایید.
وارد کردن نام و نام خانوادگی به زبان فارسی الزامی است. لطفا نام و نام خانوادگی خود را به زبان فارسی وارد نمایید.
وارد کردن نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی الزامی است. لطفا نام و نام خانوادگی خود را به زبان انگلیسی وارد نمایید.
وارد کردن شماره تماس الزامی است. فرمت شماره موبایل اشتباه است.
وارد کردن ایمیل الزامی است. فرمت ایمیل اشتباه است.
وارد کردن رمز عبور الزامی است. رمز عبور باید حداقل ۸ حرف و شامل حروف بزرگ انگلیسی، حروف کوچک انگلیسی، اعداد و حداقل یکی از حروف ویژه مثل !][~()\|}{:;?'"><@., / =#$%^&+* باشد.
مدیریت استخدام (ATS)
مدیریت آموزش کارکنان (Learning)
نبض سنج (Pulse Check)

ثبت‌نام در کندو به معنای پذیرش توافق نامه ارائه خدمات است.